Kontakt

Strona główna/ Kontakt

WŁADZE FIRMY
Roman Rudnicki - Prezes Zarządu

 

DANE ADRESOWE
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Tkalnie Zelów SA
spółka produkcyjna
ul. Zachodnia 25
Zelów 97-425
Poland

KRS: 0000145051
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy  
NIP: 7690004892
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 1 000 000 zł

TELEFONY
+48 (44) 634 10 25

 

GŁÓWNY E-MAIL
kontakt@tkalniezelow.pl

 

STRONA WWW
http://www.tkalniezelow.pl/

 

KOMUNIKACJA  Z  AKCJONARIUSZAMI

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TZMO Tkalnie Zelów SA na dzień 16 marca 2024 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TZMO Tkalnie Zelów SA na dzień 18 marca 2023 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TZMO Tkalnie Zelów SA na dzień 19 marca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TZMO Tkalnie Zelów SA na dzień 20 marca 2021 roku

PKO BP Biuro Maklerskie informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wezwanie 5 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie 4 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie 3 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie 2 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie 1 do złożenia dokumentów akcji

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TZMO Tkalnie Zelów SA 2020 roku

  

ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ (tzw. whistleblowing)

Umożliwiamy zgłaszanie naruszeń prawa i regulacji wewnętrznych w poufny i bezpieczny sposób określony przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o sygnalistach).

Wprowadzony w naszej firmie system zgłoszeń wewnętrznych jest istotnym elementem ładu korporacyjnego Grupy TZMO. Stanowi też instrument wspierający realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w kształtowaniu postaw etycznych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami i standardami Grupy TZMO.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie to koniecznie zapoznaj się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych i Klauzulą informacyjną, w których znajdziesz odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. m.in. zakresu ochrony osób zgłaszających naruszenie (tzw. sygnalistów), trybu dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń, poufności i bezpieczeństwa, reagowania na zgłoszenia, ochrony danych osobowych itp.

Jak zgłosić nieprawidłowość?

Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:

 • szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne;

 • wskazanie spółki Grupy TZMO i w miarę możliwości osoby, której dotyczy zgłoszenie;

 • wskazanie miejsca, w którym doszło do naruszenia;

 • wskazanie sposobu, w jaki zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;

 • dane osobowe zgłaszającego, chyba że zgłaszający dokonuje zgłoszenia anonimowo.

 

Zgłoszenie wewnętrzne powinno być przekazane na piśmie, z wykorzystaniem jednej z następujących form komunikacji elektronicznej lub drogą pocztową:

 

 • wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego za pośrednictwem specjalnie opracowanej i zabezpieczonej aplikacji dla osób zgłaszających naruszenie dostępnej na stronie internetowej: www.tzmo-global.com/naruszenia

 • przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: naruszenia.tkalnie@tzmo-global.com

 • drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem “ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”, na adres: TZMO Tkalnie Zelów SA, ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Staramy się, aby współpraca z nami była możliwie najprzyjemniejsza i najłatwiejsza, ale wiemy, że mogą pojawić się pytania i wątpliwości.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zawarliśmy w dziale FAQ oraz w zakładce Dla Klienta naszej strony.

Z chęcią odpowiemy na inne pytania lub propozycję z Państwa strony.

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego!

Wyślij nam wiadomość

Adres firmy

 • TZMO Tkalnie Zelów S.A.
  ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów
    (+48) 723185903
    044 634 10 25 wew. 35
  kontakt@tkalniezelow.pl
 •   TZMO Tkalnie Zelów S.A.
 •   ul. Zachodnia 25
       97-425 Zelów
 •   044 634 10 25 wew. 35
 •   (+48) 723185903
 • kontakt@tkalniezelow.pl